8.40 Povežite. (Match.)

ኣዛምድ

وصل

 

I

Next activity