KJE JE? (Where is?)

8.11 Poslušajte, ponovite in preberite. (Listen, repeat and read.)

ስማዕ፣  ኣንብብ ከምእውን ድገም

استمع وكرر

I

Next activity