6.17 Povežite. (Match.)

ኣዛምድ

وصل

I

Next activity