POKLICI / Professions / المهن

 

3.9 Poslušajte, preberite in ponovite. (Listen, read and repeat.)

ስማዕ ኣንብብ ከምእውን ድገም

 استمع ، اقرأ وكرر

NATAKAR

POLICIST

FRIZER

ZDRAVNIK

UČITELJ

VOZNIK

KUHAR

ŠTUDENT

PRODAJALEC

I

Next activity