SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI / DAILY ROUTINES / መዓልታዊ ንጥፈታት / الروتيين اليومي

 

 

7.1 Poslušajte, pročitajte i ponovite (Listen, repeat and read.)

ስማዕ፣  ኣንብብ ከምእውን ድገም

استمع وكرر

USTANEM

TUŠIRAM SE

PIJEM

IDEM U ŠKOLU

IDEM NA POSAO

KUHAM

JEDEM

IDEM DOMA

IDEM SPAVATI

I

Next activity