VOĆE / FRUITS / ፍረታትን/ الفواكه

5.13. Poslušajte i pročitajte./Listen and read. 

ሰሚዕካ ኣንብብ

استمع واقرأ

BANANA

LUBENICA

NARANČA

LIMUN

KRUŠKA

JABUKA

GROŽĐE

MARELICA

I

Next activity