HRANA/FOOD

መግቢ

الطعام  

 

5.1 Poslušajte i pročitajte./Listen and read. (Listen, repeat and read.)

ስማዕ ኣንብብ ከምእውን ድገም

استمع ، اقرأ وكرر

RIŽA

PILETINA

SVINJETINA

GOVEDINA

RIBA

KRUH

SIR

JAJE

I

Next activity