OSOBNI PODACI / PERSONAL INFORMATIONS / ውልቃዊ ሓበሬታታት / المعلومات الشخصية

2.6 Poslušajte i pročitajte./Listen and read.​

ሰሚዕካ ኣንብብ

 استمع  واقرأ 

Moj telefon je 01 564 789

Moja adresa je Maksimirska 10

Moj e-mail je: ivan_horvat11@gmail.com 

I

Next activity