1.9 Poslušajte, pročitajte i ponovite.  (Listen, repeat and read.)

ሰሚዕካ ድገም

استمع  وكرر

0 – NULA

1 – JEDAN

2 – DVA

3 – TRI

4 – ČETIRI

5 – PET

6 – ŠEST

7 – SEDAM

8 – OSAM

9 – DEVET

10 – DESET

I

Next activity