PROSTORI V HIŠI (Rooms in the house)

غرف المنزل 

9.6 Poslušajte, ponovite in preberite. (Listen, repeat and read.)

ስማዕ ፣ኣንብብ ከምእውን ድገም

استمع ، اقرأ وكرر

1

2

3

4

5

6

I

Next activity